Uppvärmning

 

Uppvärmning av sin bostad är normalt den högsta kostnaden efter kapitalkostnader. Det finns

många sätt att sänka kostnaden både genom beteende och investeringar.

 

Investeringar i sänkta värmekostnader påverkar ofta husets värde mer än

investeringskostnaden. T.ex. investering 50.000 kr kan höja värdet på huset med 100.000 kr,

samtidigt som dina driftkostnader sjunker, även om du måste låna till investeringen.

 

Det finns många mycket små investeringar och förändringar som kan göras till mycket små

kostnader. Energirådgivare föreslår dessa mycket sällan, då det inte innebär stora

merintäkter. Ett förslag att köpa tätningslist för 100 kr….är svårare att få betalt för jämfört

med en helt ny värmeanläggning.

 

Att sänka sina uppvärmningskostnader har också en direkt positiv miljövinst.

 

Det här riktas sig främst till dig som har boende där du kan påverka kostnaden. Men i princip

samma kostnader går även att påverka i flerfamiljshus av olika slag.

 

 

Förslag 1. Uppvärmning

Temperaturen i bostaden

 

1 grad motsvarar ca 5% av uppvärmningskostnaden. Många gånger hålls för hög rumstemperatur

av ovana, ca 20 grader är normalt, villaboende är normalt 22 grader vilket är onödigt högt.

 

Följande saker bör man pröva:

 

 - Generell sänkning av temperaturen.

 

 - Nattsänkning med temperaturreglering.

 

- Sänkning av temperatur i vissa rum.

 

 - Kraftig neddragning när man är bortrest till ca 10 grader.

 

Att med dessa metoder klara en sänkning av värmekostnaden på runt 15% är normalt.

 

Besparingspotential ca 3.000 kr/år

 

 

Förslag 2. Uppvärmning

Ventiler

 

Många gånger är ventiler fullt öppna. Genom att göra en översyn och stänga vissa eller minska hur mycket de

är öppna brukar tillförsel av kall luft kunna minska värmekostnaden med större effekt än man tror.

 

Besparingspotential ca 2.000 kr/år

 

 

Förslag 3. Uppvärmning

Isolering mycket låg kostnad

 

När ett hus kontrolleras brukar det finnas stora värmetjuvar i dörrspringor och vissa fönster. Att komplettera

med nya tätningslister och motsvarande intjänas på värmekostnaden oerhört snabbt.

 

Besparingspotential ca 2.000 kr/år

 

 

Förslag 4. Uppvärmning

Isolering omfattande

 

Det är i allmänhet lönsammare att investera i att stänga ute kylan istället för ett nytt värmesystem.

(Förhindrar inte både och) Vilken eller vilka isoleringsåtgärder som är lönsammast beror på ditt hus och går

nte att säga generellt. Lämpligast är att kontakta sakkunnig som INTE ÄR BEROENDE AV SÄLJA VISSA

PRODUKTER. Med lönsammast i dessa sammanhang menas så hög besparings i kronor i förhållande till investering.

 

Mycket vanligt som lönsammaste isoleringsåtgärd är vindsisolering, där det kompletteras med spruta in isolering.

 

En fasadisolering kan övervägas att göras samtidigt som det finns behov av fasadrenovering/målning/byte.

 

Fönsterbyte kan också vara mycket lönsamt, men det beror på skicket på dina gamla fönster.

 

Besparingspotential ca 8.000 kr/år

 

 

Förslag 5. Uppvärmning

Värmeväxlar frånluft

 

Att i första hand använda huset egen värme och återanvända den med värmeväxlare är oftast mycket lönsam,

med återbetalningstid på 0,5-2 år.

 

Det styrs dock av huset egna ventilationsystem hur det är uppbyggt om det är enkelt att göra

denna komplettering.

 

Investeringen kan vara så pass låg som runt 5.000 kr, t.ex. Air Star.

www.airstar.se/

 

Av den värme som släpps ut genom ventilation så återvinns ca 85%. Det gör att den totala värmekostnaden

många gånger med denna lilla investering sänks med upp till 30-50%.

 

Det är även lönsamt att i hus som har värmeväxlare kontrollera funktionen och göra rent filter etc.

 

Besparingspotential ca 8.000 kr/år

 

 

Förslag 6. Uppvärmning

Luftvärmepump

 

En öppen planlösning så är det en mycket liten investering med luftvärmepump. Det fungerar bra som

komplement till hus med el-element.

 

Det finns bra luftvärmepumpar som du kan få inklusive montering för ca 10.000 kronor.

 

Du kan normalt inte ersätta ditt värmesystem med luftvärmepump utan det blir en komplettering.

 

Normalt ger luftvärmepumpen värme för 2ggr elkostnaden, vilket gör att i en normal situation el för

3.000 kr ger sänkning av annan värme för 6.000 kr.

 

Besparingspotential ca 3.000 kr/år

 

 

Förslag 7. Uppvärmning

Värmeväxlarsystem som uppvärmning

 

Populärt idag är investering i bergvärme och motsvarande.  Investeringarna kan dock många gånger bli

mycket omfattande, speciellt om du behöver yta ut element och motsvarande.

 

De vanligaste metoderna är att använda värmen i sjövatten, berg eller i marken.  Bäst verkningsgrad och

lägst investeringskostnad är oftast sjövatten (men då behövs sjön…)  Bergvärme har oftast högst

investering, men den metod som är realistisk.

 

Om du tidigare haft en uppvärmningskostnad på 20.000 kr med el, så brukar kostnaden efter investerar i

värmepump bli ca 5-8.000 kr. Din sänkning då blir då 12-15.000 kr.  Räknar du med att investeringen är

150.000 kr, så är det sund avkastning (8-10%) och finansieras väl med lån.

 

Den totala lönsamheten bör när man räknar på en sån här värmekälla också ta hänsyn till de isoleringsåtgärder

som man också kan göra. Tas hänsyn till det så är den totala lönsamheten tveksam många gånger. 

 

De kalkyler som presenteras av säljare bör kritiskt granskas.

 

Besparingspotential upp till 15.000 kr/år (oaktat investering)

 

 

Förslag 8. Uppvärmning

Stöd för konvertering av värmesystem

 

Mellan 1 januari 2006 – 31 december 2010 kan småhusägare (villor och fritidshus) få ett stöd till 30% av

investering vid ändring av värmesystem

till s.k. förnyelsebar värme.

 

Stöd för ombyggnad för direktverkande el, kan ges med upp till 30.000 kr

Information och ansökningsblankett

http://www.boverket.se/templates/Page.aspx?id=1835

 

 

Stöd för ombyggnad av konvertering av oljevärme kan ges med max 14.100 kr

Information och ansökningsblankett

http://www.boverket.se/templates/Page.aspx?id=1836

 

 

Utöver det här det här kan du få stöd för att bygga en solfångare på upp till 7.500 kr 

(Går bra både och som komplettering)

 

Information och ansökningsblankett

http://www.boverket.se/templates/Page.aspx?id=478

 

 

Maximalt stöd och besparingspotential 37.500 kr

 

 

Förslag 9. Uppvärmning

Bidrag för fönsterbyte

 

Fram till 31/12 2008 kan du få upp till 10.000 kr i bidrag för att byta fönster med lägst u-värde på 1,2.

 

Bidraget är i form av skattereduktion på 30% av kostnaden.

 

Läs mer och ladda ner från energimyndigheten (Pdf-fil):

http://www.stem.se/web/biblshop.nsf/FilAtkomst/ET7_04.pdf/$FILE/ET7_04.pdf?OpenElement

 

Maximalt stöd och besparingspotential 10.000 kr

 

 

Förslag 10. Uppvärmning

Bidrag för biobränslepanna vid nybyggnation

 

Fram till 31/12 2006 för dig som bygger du nytt hus och bosätter dig själv i det kan du få ett bidrag upp till

15.000 kr som skattereduktion.

 

Bidraget räknas som 30% av kostnad över 10.000 kr.

 

Läs mer och ladda ner från energimyndigheten (Pdf-fil):

http://www.stem.se/web/biblshop.nsf/FilAtkomst/ET9_04.pdf/$FILE/ET9_04.pdf?OpenElement  

 

Maximalt stöd och besparingspotential 15.000 kr

 

 

Förslag 11. Uppvärmning

Pelletspanna lönsam uppvärmningsmetod

 

Har du tidigare en oljepanna, så år din investering 25-30.000 kr att ställa om till Pellets med kringutrustning.

Utöver det så får du många gånger också stöd/bidrag enligt förslag 8 och 10.

 

Marknadstillväxten är mycket kraftig och det säljs runt 12.000 pannor per år i Sverige.

 

Med dagens pris på Pellets (ca 2100 kr per ton) så sänker du uppvärmnings med ca 55-60% jämför med olja

och 40-50% jämfört med elpatron.

 

Årsbesparingen på en normalvilla blir då ca  15.000 kr, så investeringen är betald på mindre än 2 år. Säkerligen

blir det också förhöjt fastighetsvärde.

 

Några bra Pelletslänkar:

 

Råsjötorv

http://www.sabi.se/pellets.html

 

Mr Pellets

http://www.mrpellets.se/

 

Handla Pellets

http://www.handlapellets.se/

 

Konsumentverket om pelletseldning

http://www.konsumentverket.se/mallar/sv/artikel.asp?lngCategoryId=1196&lngArticleId=2364

 

Brikettenergi (ett lantmännenföretag)

http://www.brikettenergi.se/

 

 

Besparingspotential 15.000 kr per år

 

 

Förslag 12. Uppvärmning

Kassett i öppna spisen

 

En vanlig öppen spis så eldar du för kråkorna, normala verkningsgraden är bara 10%. Sätter

du däremot i en kassett, eller spisinsats så förändras verkningsgraden till omkring 70%.

 

Det gör att du faktiskt klarar alla uppvärmning till ett hus på mellan 100-150 m2. Nu kanske det

är praktiskt svårt att elda hela tiden, men det blir ett bra komplement.

 

Eftersom ved kostar ca 15-20% av vad el och olja kostar, så det med värmekassett och ved

lönsamt som komplement även när man har värmepump.

 

Låga priser på värmekassett har oftast byggvaruhusen såsom t.ex. K-rauta, Silvan och Bauhaus.

Priser från ca 3.000 kr och uppåt kostar kassetten.

 

Ofta finns det bra ställen att köpa ved, kolla blocket och sådana ställen. 200-300 m3 är normala

priser. Vedsäckarna på macken etc. håller runt 10 ggr högre pris.

 

Hur man själv installerar kan du läsa här:

http://www.alltombostad.se/Energi/Artiklar/Satt_in_en_spisinsats/

 

 

Besparingspotential upp till 15.000 kr/år

 

Förslag 13. Uppvärmning

Värmeflyttare, flyttar värmen i ditt hus

 

Många gånger med värme så blir vissa delar av huset varmt och andra är kalla. Det kan

enkelt och ekonomsikt göras med värmeflyttare. Det är mer ekonomiskt att fördela

värmen i huset än ha varma och kalla delar, som i många fall får kompenserasmed

elelement.

 

Värmeflyttaren är ingen egen värmekälla, utan en fördelare av din befintliga värme så att

verkningsgraden och din totala värmekostnad blir lägre.

 

Det är helt enkelt en fläkt i en kanal med termostat när den skall starta och stänga av.

 

Det kan även användas vid varma vindar, varm övervåning, uterum, eller hämta sval luft

från källaren osv.

 

En sådan här fläkt kostar från ca 500 kr och uppåt. Det finns också speciella satser med

kanaler och fläktar man kan köpa. De flesta byggvaruhus har både fläktar och satser.

 

Läs mer och beställ hos:

 

http://www.ventilation.nu

http://www.fresh.se

http://www.soliduct.com

http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=20954715

http://www.el-jouren.se/flaktar/lvi_varmeflyttare/

http://www.lviprodukter.se/

http://www.testit.se/detaljer.php/11004395/V-auml;rmeflyttare-med-termostat.html

http://www.jula.se/e-Sales/esa/default.jsp

http://www.k-rauta.se/vvs_2761.htm

 

 

Besparingspotential upp till 5.000 kr per år

 

 

Förslag 14. Uppvärmning

Sänk värmen i sommarstugan med avfuktare

 

Har du ett avfuktningsaggregat så kan du sänka temperaturen rejält i din sommarstuga när du

inte är där, om du har en avfuktare. Avfuktaren bör vara lämplig för sommarstuga,

vattenavledning till avlopp och stort temperaturspann.

 

Lämplig temperatur kan vara så lågt som ner mot 5 grader jämfört medkanske 15 grader utan

avfuktare. Sänker du värmen utan avfuktare så riskerar du få en mängd problem med risk för

mögel och andra typer av fuktskador.

 

Ett lämpligt agregat är WoodsZd DS12 för runt 2.500 kr.

http://www.verktygsboden.se/?id=40015

 

För att få varmt hus när du kommer dit, så kan du antingen ha fjärpåslagning av värmen

(kostar några tusen) eller element med fläktar (ca 500 kr) som snabbt värmer upp huset.

Har du öppen spis så är dt självklart hjälpmedel.

 

Besparingspotential ca 5.000 – 10.000 kr/år

 

 

Förslag 15. Uppvärmning

Natt temperatur på dagen

 

I de flesta villor finns möjligheten att reglera temperaturen över dygnet ofta med hjälp av s.k.

TA inställning, som du ändå har. Det är mätaren med olika temperaturkurvor och tider.

Vanliga standardinställningen är att det hålls lägre temperatur på natten.

 

Det vanliga är att ingen är hemma under dagtid på vardagar och då är det förstås naturligt

att ställa in huset temperaturreglering så det är låg temperatur när ingen är hemma.

 

Håller du 15 grader 40 timmar extra i veckan (arbetstiden) istället för 20-22 grader, så

kommer din värmekostnad sjunka runt 10%.

 

Besparingspotential ca 2000 kr/år för en vanlig villa

 

 

Förslag 16. Uppvärmning

Värmepaneler bakom element

 

Genom att förhindra att värmen sprids genom väggen, kan du använda värmepanel
som fungerar som extra isolering och reflektor. Du får störst effekt med varma el-element
men även vattenbruna fungerar. Dålig isolering ger hög effekt på denna lösning.

 

Har du redan idag en effektiv isolering och energisnål uppvärmning, så är det förmodligen
ingen idé med den här lösningen.

 

Jula säljer 4-pack för 269 kr (www.jula.se ) vilket gör att du klarar ett hus för runt 1.000 kr.

 

Det här skall ses som komplement till andra värmebesparande åtgärder.

 

Besparingspotential upp till ca 2000 kr/år

 

 

Förslag 17. Uppvärmning
Mycket bra energikalkyl

Energikalkylen är framtagen av energimyndigheten och kostnadsfri. Där kan du
räkna ut vad som är rätt energikostnad för ditt hus, där du bor på ett detaljerat sätt.

Kalkylen ger också fröslag på förbättringar.

http://energikalkylen.energimyndigheten.se/

Besparingspotential 1000-tals kronor.

 

Förslag 18. Uppvärmning
Solvärme börjar bli ett seriöst komplement

Det är idag en stor teknikutveckling inom solenergi. Det sägs
all solenergi under en timma skulle räck för allt energibehov på jorden under
ett år –utan fördjupat sig i den mattematiken, så kan ändå konstateras att
solenergi har enorma möjligheter om rätt teknik används.

De tekniska lösningar som finns för konsument idag är främst för uppvärmning
och komplement till andra värmekällor. Många lösningar värmer upp vattnet i
varmvattenberedaren.

Är det aktuellt för dig, så rekommenderas att googla, för se om det finns
nyheter på området.

Olika företag som har intressant lösningar är:
www.solarventi.se
www.aquasol.se/
www.solenergiteknik.se/
www.euronom.se/
www.eviheat.se/
www.ariterm.se/
www.trebema.se/
www.akvedukt.se/
www.suemax.se/
www.inkaenergi.se/
www.kcc.se/
www.varmitek.com/
www.baxi.se/
www.viessmann.se/

 

Solenergiföreningens hemsida kan du också få många olika tips.
www.svensksolenergi.se/

Besparingspotential 1000-tals kronor.

 

 

Förslag 19. Uppvärmning
Tvärdrag!
Frisk luft, ventilation och uppvärmningskostnad motverkar varandra. Har du ett effektivt ventialtionssystem
med återvinning så kan du sluta läsa, men för alla andra…gäller nu när det blir kallt:

Det är bättre att snabbt ventilera kraftigt med tvärdrag, än ständigt öppna ventiler/ventilationsfönster. Anledningen
är att det snabba luftbytet så hinner inte väggar m.m. kylas ner så du behåller det mesta av värmen.

Besparingspotential okalkylerad

 

Förslag 20. Uppvärmning
Passa på, höjt stöd för solvärme

Från 1 januari 2009 har du höjt stöd för solvärme, i princip får du 2,5 kr per KWH den producerar
värme du gör installation för. Dock max 7.500 kr per villa. Hyreshus, bostadsrättsföreningar
och industrier har samma princip men helt andra belopp (max 3 mkr per projekt).

Eftersom det finns anläggningar som du kan köpa för under 5 kr per KWH så kan stödet räcka
till mer en 50% av din investering.

Bygger du en liten anläggning för 10-15.000 kr som ger 2-3KWH per år , så kommer din nettoinvestering
hamna på runt 4-8.000 kr. Den borde vara effektiv åtminstone 1.000 timmar per år och då skulle du få värme
för motsvarande ca 2-4.000 kr per år.

Läs mer på boverkets hemsida:
http://www.boverket.se/templates/Page.aspx?id=4159&epslanguage=SV


Sparpotential 2-4.000 kr per år

 

Förslag 21. Uppvärmning
Elementfläkt

Elementfläkten är ett litet fläktsystem som sakta flyttar luften runt ditt element och
på så sätt ökar verkningsgraden. Vidare så minskas risk för kallras och motsvarande.

Strömförbrukningen är mycket låg, så den blir nästan försumbar.

Den passar för vattenburna element och det är bara positivt för effekten om det
kombineras med värmepump.

Väljer du som hyresgäst att installera så kommer du få högre värme i bostaden, utan att det
kostar fastighetsägaren något extra (2-4 grader). Dina fläktar kan du enkelt ta med när du flyttar.
(Eller äger du en hyresfastighet så kan du spara värmekostnad i hela fastigheten…)

För varje element du ansluter (du kan välja vissa strategiska) kostar 120 kr, sedan tillkommer
strömförsörjning, lite fästen m.m. så räkna med ca 200 kr per element. Din intjäningstid blir
mycket snabb.


Läs mer här:
www.elementflakten.se


Besparingspotential upp till ca 5000 kr per år

 

Förslag 22. Uppvärmning
Värmeljus

Det verkar mycket långsökt att värma upp sitt hem med värmeljus, men faktiskt är det en
ekonomisk värmekälla som lönar sig, plus lite mysfaktor (varning för risk om du har masssssa
värmeljus).
Men faktum kvarstår att det lönar sig som komplement om du har ett hus som är uppvärmt med
el så lönar det sig som komplement.

100 pack med värmeljus kostar från ca 25 kronor (IKEA). Enligt uträkningar ger 100 värmeljus
en värme motsvarande 10 KWH. Artikeln nedan är lite dålig på att räkna, så det skulle motsvara
en kostnad på 65 öre KWH. Det skulle innebära besparing på 75 kr/förpackning om 100 ljus.
Rimligt är nog att max göra av med 7-8 sådan förpackningar per år.

Det kan därför aldrig bli annat än en kompletterande värmekälla, och det är enkelt se diverse andra
problem…men drar du ner på tankarna, gläd dig åt varje värmeljus som ger dig ca 0,75 kr i värmevinst
inköpskostnad för ljuset inräknad.

Läs artikel i E24

http://www.e24.se/analys/varmeljus-billigare-an-elbolagen_2637713.e24

Besparingspotential upp till kanske 700 kr per år

 

Förslag 23. Uppvärmning
Pelletskorg

Har du en öppen spis, så kan den användas enkelt att elda pellets i och få en ekonomisk
kompletterande värmekälla. Funktionen är så att du har en korg i metall, som ställs i den
öppna spisen. Den fylls med pellets och sedan eldar du. –Enkelt!

Enklast om du ska köpa en pelletskorg är att googla. Jag hittade en på Byggmax
nu för 79,95 kronor =ingenting. Normalt 2-300 kronor får man räkna med så det är
ingen stor investering att konvertera till Pellets. När det är kallt, så eldar du en laddning,
det brinner många timmar. Många tusenlappar sänkt värme kan du tjäna in.

Använda en sådan här värmekälla som komplement, är bra att kapa toppar i värmeförbrukningen.

Pelletskorg Byggmax 79,95 kronor

http://www.byggmax.com/se-sv/Prod/PID-4559.aspx

Besparingspotential upp till 5.000 – 10.000 kr per år